luftvärmepumppens grundläggande underhåll     249.00€  219.00€ 

Produktkod: 0001

luftvärmepumppens grundläggande underhåll

Underhållet inkluderar:

  • Rengöring och desinfektion av inre delar av luftvärmepumpen (cell tvätt)
  • Rengöring av filtren
  • Rengöring av yttre delar
  • Kontroll av köldmedielnivå
  • Inspektion av kondensrör
  • Inspektion av fläktmotorer
  • Inspektion av ramar
  • Inspektion av skruvfästen

Skilt betalda tjänster:

Kylmedelsbyte/ tillsats (R410 eller R32).
Byte av skadade eller saknade delar, och söking av läckning.

Vi gör underhåll i huvudstads-regionen och Kyrkslätt. En kilometeravgift på 0,64 €/km kommer till för underhåll som utförs utanför området, beräknat från Kyrkslätt Kela.
 
OBS! Se till att använda hushållsavdraget
 
Efter beställningen gjorts kommer vi att ringa er så snart som möjligt, och komma överens om en lämplig tidpunkt för servicen.
 


Antal: Recensioner