CONNECT 2.5M EXTENSION CABLE     14.19€ 

Produktkod: 56-304

Första Tidigare Produkt 5 av 11 Nästa Sista
Kategori CTEK Tillbehör till batteriladda
CONNECT 2.5M EXTENSION CABLE

 CONNECT 2.5M EXTENSION CABLE skarvsladd

Skarvsladden låter använda CTEK-laddare längre bort från fordonet eller batteriet.

Kabel längd: 2,5m

Garanti: 2 år

Garantis överskift: Begränsad garanti

Garanti, information:

CTEK ger en begränsad garanti till den ursprungliga köparen av produkten. Varaktigheten av den begränsade garantin varierar beroende på produkt. Den begränsade garantin kan inte överföras. Garantin täcker tillverknings- och materialfel. Slarvighet av produkten eller service annanstans än i CTEK eller dess auktoriserade reparatör upphäver garantin. CTEK lämnar inga andra garantier än denna begränsade garanti och ansvarar inte för några andra kostnader än de som anges ovan. CTEK ansvarar inte för indirekta skador. Dessutom är CTEK inte bunden av någon annan garanti än vad som angets.Antal: Recensioner