Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n edellyttämä rekisteriseloste

Rekisterin nimi
Greenfuture.fi -kaupan asiakasrekisteri.

Rekisterinpitäjä
Greenfuture Oy (Y-tunnus: Y-2272581-1), kotipaikka Helsinki, Suomi

Rekisterin vastuuhenkilö ja rekisteriasioita hoitavat henkilöt tavoitat:

Sähköposti:myynti@greenfuture.fi

Puh.+358(0)44 2006531 (arkipäivisin klo.) 16.00 - 18.00)

Postiosoite:
Greenfuture Oy
Kyyhkysmäki 22 A
02650 Espoo

Vastuuhenkilön tehtäviin kuuluu huolehtia rekisteriasioita hoitavien henkilöiden nimeämisestä sekä huolehtia, että asiakasrekisteriä hoidetaan asianmukaisesti. Hän vastaa myös rekisterin ylläpidosta ja antaa tarvittaessa tarkempia tietoja rekisteristä ja rekisteröidyn oikeuksista.

Rekisterin käyttötarkoitus
Järjestelmän tarkoituksena on Greenfuture.fi -kaupan asiakassuhteen hoito.

Rekisterin pitämisen peruste
Rekisteröidyt ovat asiakassuhteessa Greenfuture Oy:n. Järjestelmään rekisteröidään vain asiakkuuden hoitamisen ja yhteydenpidon kannalta tarpeelliset tiedot.

Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan nimi, osoite- ja yhteystiedot verkkokaupasta tilattujen tuotteiden toimittamista ja laskuttamista varten. Rekisteriin tallennetaan myös tiedot asiakkaan aiemmista tilauksista ja niiden käsittelystä.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriä päivitetään asiakkailta tarjouspyyntöjen, tilausten, sopimusten tai muiden asiaan liittyvien kontaktien yhteydessä saaduilla tiedoilla.

Säännönmukaiset henkilötietojen luovutukset
Tietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen eikä niitä luovuteta säännönmukaisesti edelleen. Maksamattomien laskujen perintätoimenpiteitä varten voidaan yksittäisiä tietoja luovuttaa ko. palvelua toimeksiannon pohjalta suorittavalle yritykselle.

Rekisterin käyttö
Rekisteriä käyttävät ja sen tietoja päivittävät asiakaspalvelutehtävissä olevat tarjouksia ja tilauksia käsittelevät sekä laskutusta, maksujen tarkkailua ja perintää hoitavat henkilöt. Rekisterin käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.

Rekisterien yhdistäminen muihin henkilörekistereihin
Asiakasrekisteristä ei ole yhteyttä muihin rekistereihin.

Rekisterin suojaaminen
Järjestelmää käytetään Internetissä SSH- ja SSL-suojattujen yhteyksien kautta. Palvelinlaitteet säilytetään operaattorin lukitussa ja videovalvotussa tilassa, johon on pääsy ainoastaan nimetyillä vastuuhenkilöillä saattajan kanssa.

Työasemat, joilla järjestelmää käytetään, on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Järjestelmän käyttö edellyttää käyttäjäkohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.

Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus.

Järjestelmästä suoritetaan säännöllisesti varmuuskopiointi, jota säilytetään lukitussa paikassa.

Asiakasrekisteritietojen säilytys, arkistointi ja hävittäminen
Asiakastiedot säilyvät rekisterissä myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

Rekisteröidyn informointi
Järjestelmän rekisteriseloste on nähtävissä Greenfuture.fi -verkkokaupan www-sivuilla.

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi esittää tarkastusoikeutta koskevan pyynnön kirjallisesti rekisterin vastuuhenkilöille. Tarkastusoikeuden toteuttamisesta päättää rekisterin vastuuhenkilö. Tarkastusoikeus toteutetaan mahdollisimman pian. Rekisteriin ei sisälly sellaisia tietoja, joiden osalta tarkastusoikeutta ei voisi toteuttaa.

Tiedon korjaaminen
Rekisterin vastuuhenkilö päättää tiedon korjaamisesta rekisteröidyn vaatimuksesta. Vaatimus esitetään kirjallisesti rekisterin vastuuhenkilölle.

Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta, henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Jatka