Kundregister Info

Registreringsenheten namn
Greenfuture.fi-handels kundregister.

Den registeransvarige
Greenfuture Oy (FO-nummer: Y-2272581-1), hemort Helsingfors, Finland.

Den som är ansvarig för registret och register ärenden är anträffbara:

E-post:
myynti@greenfuture.fi

Tel.044-2006531 (vardagar på. 16.00-19.00)

Postadress:
Greenfuture Oy
Kyyhkysmäki 22 A
02650 Espoo

Den ansvarige arbetsuppgifter är att sköta om att registret har utnämnda personer som hanterar register ärende samt att säkerställa att kundregistret hanteras på lämpligt sätt. Han är också ansvariga för upprätthållande av registret och, för att ge detaljerad information om registret och registrerade rättigheter.

Registrets användning
Systemet är utformat för att hantera greenfuture.fi handels kundtjänst.

Grund för hållande av registret
Registrerade kunder är i kundförhållande med Greenfuture Oy. I systemet registreras endast en för kundservice och kommunikation relevant information.

Uppgifter om data
I registret data lagras uppgifter om kundens namn, adress och sändelseinformation av E-beställda produkter samt faktureringsuppgifter. Registret lagrar också kundinformation från tidigare beställningar och deras behandling.

Registreringsenheten vanliga informationskällor
Registret uppdateras i samband med kundens offertanbud, beställningar, avtal eller andra relevanta uppgifter i samband med kundkontakter.

Regel för utlämnande av personuppgifter
Uppgifterna används endast för skötsel av kundservice och lämnas enligt lag inte vidare. Vid inkassering av obetalda räkningar kan enskilda uppgifterna lämnas till de företag som på uppdrag sköter om indrivningen av de obetalda räkningarna.

Registeranvändare
Registret används och dess uppgifter uppdatera av en person vars uppgift är att sköta kundservice, hantera och övervaka gällande erbjudanden, beställningar och fakturering, Registret kräver en personlig användar- ID kod och lösenord.
Register med personuppgifter
Kundregistret är inte ansluten till andra register.

Register skydd
Systemet använder Internet SSH och SSL-skyddade anslutningar. Servern förvaras i operatörens låsta och videokontrollerat utrymme, som är tillgänglig endast av utsedd befattningshavare med följe av en annan person.
Arbetsstation som systemet används i skyddas av användar-ID och lösenord. Systemet kräver en användares specifika användar-ID och lösenord.

Användarrätten upphör för den person för vilka de beviljas då personen i fråga flyttar till att göra andra uppgifter.

Systemet genomför regelbundna säkerhetskopior som förvaras i låst utrymme.

Kunduppgifter, arkivering och förstöring
Kundinformation bevaras i registret också efter det kundförhållande har upphört.

Information om registerbeskrivning
Registerbeskrivningen finns till påseende på www. greenfuture.fi webbplats.

Kontroll rätt
Kontroll rätten kan den registrerade använda med att skriftligt kontakta registeransvararen. Om kontroll rättens genomförande beslutar registeransvarige. Genomförande av kontrollen utförs så snart som möjligt. Registret innehåller inte någon information om vilken rätt till insyn inte skulle kunna ske.

Data rättelse
Registeradministratören beslutar om korrigering av uppgifter vid krav. Kravet skall anges skriftligen till registeradministratören.

Förbud
Den registrerade har rätt att förbjuda att uppgifterna om honom används för direkt marknadsföring, marknads- och opinionsundersökning, personmatrikel och släktforskning.

Fortsätt