Leveransvillkor

Säljaren
GreenFuture.fi webshop upprätthålla Greenfuture Oy (FO-nummer: 2272581-1) i fortsättningen *säljaren*.

Priser och villkor
Alla priser inkluderar gällande moms, om inte en beskrivning av produkten särskilt nämns på annat sätt. Priser och villkor gäller tillsvidare, och de kan ändras separat från varsel. Vid order, kontrollera alltid vilka leveransvillkor som gäller.

Registrering
Både fysisk eller juridisk person måste registrera sig som kund vid köp från webbshopen. Registreringen är gratis och binder inte till någonting. Felaktig användare kan tas bort av säljaren, utan föregående meddelande. Mer om registrerings uppgifter finns i registerbeskrivningen.

Beställning
Priserna i webbshopen gäller endast för beställningar gjorda genom köp korgen. Av beställning som är gjord på nätet, skickas automatiskt en kopia till kundens e-post. Säljaren förbehåller sig rätten att ändra den slutliga produktens pris och andra uppgifter före orderbekräftelse, om det finns i de ursprungliga rapporterade uppgifterna uppenbarligen skriv, data eller data hanterings fel. Köparen har rätt att besluta, om han håller beställningen i kraft med de rättande uppgifterna och villkoren.

Vi levererar beställningar endast till Finland.

Betalningsmetoder

Digital Betalning
Digital betalning kan utföras via följande nätbanktjänster: Aktia, Handelsbanken, Nordea, Andelsbanken, Sampo Banken, S-Banken, Sparbanken, Tapiola banken, Ålandsbanken eller med Neocard. I så fall väljes som betalnings metod Digital betalning. Efter kontroll av kontaktuppgifter och beställning, var vänlig och tryck på *Bekräfta orden* då flyttas ni till Laptor Oy:s tjänst, där loggar ni er till nätbanken (steg: Betalning 4 / 5). Efter att betalningen sket kommer ni tillbaka till varukorgens sista sidan, som visar information om att beställningen tagits emot. Nätbankens finansiella tjänster levereras av Laptor Oy (2014554-9) i samarbete med finska banker och kreditinstitut. Laptor Oy köper transaktionen och betalar den till försäljaren. Tjänsten fungerar för användaren, precis som traditionell digital betalning, riskfritt.

Leverans sätt och tid
Om inte i beskrivning av produkten annat anges, är leveranstiden normalt ca 2-7 arbetsdagar, efter det produkten kommit till vårt lager, mottagande av förhandsbetalning på en order eller på annat sätt en orderbekräftelse. Om produkten inte finns i leverantörens eller importörens lager, är leveranstid ca 14-21 arbetsdagar. Alla e-beställda produkter levereras direkt till kundens adress eller till närmaste post. Uppgifter om gällande leverans sätt och priser för vart och ett tillfälle får kunden vid beställningen av varan. Säljaren har inget avhämtnings ställe med kundbetjäning. Om inte annat avtalas, levereras beställda produkter som engångsleverans till köparen först efter det leverantören fått alla produkter till sitt lager. Säjaren har dock rätt att skicka produkter som delleverans. För delleveransen tas inga extra kostnader. Om kunden vill att produkten skickas som delleverans, kan normala kostnader tas för varje enskild delleverans. Leverans kostnaderna bestäms av produktens postningsvikt och förpacknings volym. Leverans kostnaderna inkluderar porto, emballage och hanteringskostnader.

PAKET, till mottagarens post eller via Matkahuolto. Leveransen sökes av kunden från närmaste postkontor eller Matkahuolto
Mindre än 2 kg pris 7,20 euro
Mindre än 5 kg pris 8,50 euro
Mindre än 10 kg pris 9,75 euro
Mindre än 15 kg, pris 12,95 euro
Mindre än 30 kg, pris 18,00 euro

Paket TILL DÖRREN. Distribution dagar är från måndag till fredag. Om mottagaren inte kan nås lämna ankomstanmälan och paketet kan hämtas från postkontoret eller från matkahuolto, Skickas generellt som postpaket KEKU14 eller 21, Matkahuolto distribution och Schenker Express.
Mindre än 2 kg pris 14,05 euro
Mindre än 5 kg pris 14,90 euro
Mindre än 10 kg pris 15,90 euro
Mindre än 15 kg, pris 16,85 euro
Mindre än 30 kg, pris 20,80 euro
30-50 kg pris 30 euro (tunga produkter alltid som specialleverans)

Transport skada
Vid mottagandet av en beställd produkt är kunden skyldig att kontrollera att produkten inte skadats under transporten. Om förpackningen visar tecken på skada, skall kunden omedelbart göra en fordran till transportföretaget, samt så snart som möjligt informera säljaren om skadan via e-post.

Det är möjligt att försäkra leveransen. Beställaren av produkten betalar alla kostnaderna för försäkringen.

Returnerings rätt
Vid post-försäljning har konsumentkunder en 14-dagars full returrätt. Detta gäller endast OANVÄNDA produkter. Produkten skall returneras i samma skick som den var när den kom fram till kunden. Om produkten har söndrats av post eller transportföretag skall klagomålet framföras direkt till dem. Retur av produkten måste godkännas i förväg av säljaren: myynti@greenfuture.fi.
I enlighet med lagen, KSL 5 Kapitel 16 §, gäller inte returrätt för special tillverkade och ”skräddarsydda” produkter. Likaså produkter som har sigillet brutet eller är öppnade, samt produkter som inte alls kan eller utan en betydande förlust säljas till en tredje part. För andra produkter följs lagen om konsumentskyddet. Företagskunder har enligt konsumentskyddet ingen lagliga returrätt. Om säljaren ger ett företag rätt att återlämna produkten, betalar kunden returkostnaderna i helhet, och dessutom 8 euro i expeditionskostnader. Returnerade produkter sänds till säljaren väl förpackade via posten som kundreturförsändelse. Säljaren betalar portot. Säljaren ersätter kunden de återlämningskostnader, som kunden möjligen betalt, endast för den del som säljaren och posten gjort avtalat då det gäller kundreturförsändelse (i praktiken, högst de postkostnader som debiterats vid beställningen). Återlämnad produkt skall vara oanvänd. Skydd plasten skall finnas på. Både produkt med förpackning skall vara i sådant skick att återförsäljning kan göras utan problem.

Returprodukter skickade som postförskott eller efterfodringsförsändelser löser vi inte ut.

Tillsammans med produkter som retuneras, skall det finnas en kopia av räkningen eller försändelserapporten. Om dessa inte finns, debiteras en expeditionskostnad på 8 euro.

Köpesumman minskad med eventuella expeditionskostnader återbetalas till köparen före 21-dagarsperioden, efter de returförsändelsen mottagits och behandlats av säljaren. Återbetalningen sker vanligtvis genom bankgiro.

Om produkten har levereras till kunden direkt från grossist och importörs lager, skall den även returneras till Green Future, om inte annat meddelas. Fråga alltid om hjälp och återlämningsdirektiv i förväg av: myynti@greenfuture.fi

Garanti
Alla produkter har tillverkarens garanti. En felaktig produkt kan servas var som helst hos en som fått av importören / tillverkarens behörighet. Vid garanti frågor kan du även kontakta oss via e-post: myynti@greenfuture.fi

Klagomål
Eventuella klagomål skall göras skriftligen inom 14 dagar till den e-post adress som finns i säljarens orderbekräftelse. Säljaren har i första hand rätt att korrigera felet. Om det medför betydelsefulla problem för kunden eller vägran är av någon annan särskild anledning, har kunden har rätt att vägra enligt lagen, KSL 5 / 18 §.

Säljarens rättigheter
Säljaren förbehåller sig rätten att ensidigt annullera del av en beställningsordern, om något av de saknade produkterna i ordern skulle orimligt försena hela leveransen, eller förhindra den helt och hållet. Utan att ange några specifika skäl har säljaren rätt att inte behandla en beställningsorder, då returneras eventuella förhandsbetalningar till kunden så snart som möjligt.

Säljarens ansvar
Om kunden använder en produkt fel, ansvarar inte säljaren för de fel som uppstått vid felanvändningen. Säljaren är inte ansvarig för indirekt skada som uppstått av såld produkt eller indirekta följeskador som orsakats av att kunden inte tagit emot beställda produkter. Säljaren ansvarar inte för skador som orsakats av ”force majeure”.

Elektronisk Direktmarknadsförning
Registrerad kund har rätt att vägra till elektronisk direktmarknadsföring. Vägran görs via e-post: myynti@greenfuture.fi

Meningsskiljaktigheter
Dessa leveransvillkors meningsskiljaktigheter skall i första hand syfta till att lösas genom förhandlingar. Om man inte via förhandlingar kommit fram till en överenskommelse i tvisten, skall saken handläggs av domstol i Finland. För dessa leveransvillkor gäller lag i Finland.

Fortsätt