Referenser

Exempel på luftvärmepumps arbeten

     • Sarekoski, Lojo

Kunden ville gå över till grönare energi från olja. Tre stycken luftvärmepumpar installerades för att minska behovet av fossilt bränsle. Två luftvärmepumpar för vardags utrymmena och en på andravåningen. Huset blev mer miljövänligt.

En grön framtid är Greenfuture.

 

Exempel på elarbeten

 

Affärslokaler

    • Murina Oy, Pursimiehenkatu

Ett litet affärsutrymme där all elarbete och -centralen renoverades. Dessutom kom det ett mikrofonssystem och ljudbås till affärslokalen.

Egnahemshus

     • As Oy Kuurinlinna, Kuurinniityntie 37

Egnahemshus och garage där två nya elcentraler installerades och all el-arbete utfördes. Även gårdsbelysningen förnyades.

Lägenhetsbyggnader   

       • Peltola, Liisankatu 25

Höghusets tvårummare renoverades, nya ledningar installerades i samband med golvförnyelserna, och säkringsstorleken utökades för en grupp 10A - 16A.

Fortsätt